top of page
WAT IS KINDERERGOTHERAPIE?

Kinderergotherapie richt zich op de mogelijkheid van kinderen om deel te nemen aan bezigheden die belangrijk zijn in hun dagelijkse leven, thuis, op school of in de bredere leefomgeving. Het uitvoeren van vaardigheden zoals kinderen dat zelf willen of zoals dat van hen thuis en op school verwacht wordt, staat centraal bij mijn observatie, behandeling, advies en begeleiding.

De behandeldoelen kunnen gericht zijn op:

 • Schoolvaardigheden:

  • Kleutervaardigheden:  hanteren van potlood, tekenen, kleuren, knippen, vouwen, plakken, knutselen, bouwen, puzzelen etc.

  • Schrijfvaardigheden: hanteren van potlood en pen, pendruk, lettervorming, lettergrootte en lijnvoering.

  • Plannen en organiseren van taakjes.
    

 • Fijn motorische arm/handontwikkeling: denk aan uitvoeren alle grepen, voorkeurshand, oog-handcoördinatie en samenwerking beide handen.
   

 • Spelen: zichzelf vermaken en gevarieerd kunnen spelen
   

 • Bewegen: zithouding, fietsen, gymnastiek en speeltuinactiviteiten.
   

 • Zelfredzaamheid: veters strikken, aankleden, eten bv. brood smeren en opruimen.
   

 • Alertheid en concentratie: Een goede alertheid is nodig om te kunnen leren en te blijven leren.
   

 • Sensorische Informatie verwerking: Sensorische Informatie-verwerking (S.I) is het kunnen opnemen, selecteren, waarnemen begrijpen en beleven van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen en in het brein wordt verwerkt. De zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend brein. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. SI speelt een essentiële rol in de sensorimotore en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. SI problemen (te sterk, te weinig, zoekend of vermijdend of extreem reageren) komen  geregeld voor zowel bij kinderen met- als kinderen zonder stoornissen of beperkingen.
   

 • Begeleiding in het traject rondom hulpmiddelen en voorzieningen van uw kind.

bottom of page